Slovenščina kot drugi in tuji jezik

dokumenti_belaDokument vsebuje podrobne informacije o izobraževalnem programu za odrasle, ki se učijo slovenščine kot drugega in tujega jezika in želijo svoje znanje preveriti in ga potrditi.

NA VRH