Poročilo o ukrepih na področju dvojezičnosti v letu 2015

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2015.

NA VRH