Opismenjevanje

Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito)  je javno veljavni izobraževalni program, namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina.

NA VRH