Odlok o javnem izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v občini Koper

Odlok na podlagi določb Statuta Mestne občine Koper ureja izvajanje dvojezičnosti v javnosti in pri javnem poslovanju ter predpisuje kazni za kršitve.

NA VRH