Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v Občini Izola

Odlok na podlagi določb Statuta Občine Izola ureja izvajanje dvojezičnosti v javnosti in pri javnem poslovanju ter predpisuje kazni za kršitve.

NA VRH