Načrt ukrepov Vlade RS za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018

Pregled, kako se izvajajo predpisi glede dvojezičnosti na področju italijanske in madžarske narodne skupnosti v RS, in načrt za izboljšavo stanja.

NA VRH