Komisija RS za presojo jezikovnopolitičnih predpisov

Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju komisije Vlade RS za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja

NA VRH