Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole

Navodila vsebujejo predmetnik dvojezične osnovne šole na narodno mešanem območju Prekmurja, opisani so cilji, način opismenjevanja ter navodila za poučevanje obeh učnih jezikov.

NA VRH