Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope

Listina opredeljuje vrednote, cilje in mehanizme glede varstva in spodbujanja regionalnih in manjšinskih jezikov v Evropi.

NA VRH