Slovenščina na daljavo

Prosto dostopni spletni tečaj za učenje slovenščine kot tujega jezika, ki ga je razvil Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

NA VRH